Інструкція монтажу

instr

     Встановіть перший лист і прикріпіть його одним самонарізом біля конька. Потім покладіть другий лист так, щоб нижні краї утворили рівну лінію. Змонтуйте таким чином 3-4 листа, а нижній рівний край, що утворився, обов'язково вирівняйте по карнизу. І тільки потім остаточно кріпіть листи до обрешітки.
     Також можна вчинити по-іншому: напуски підрівняти по нижньому краю, листи скріпити між собою, а потім усе приладнати до обрешітки.
     Під час монтажу профнастилу го­ризонтальний напуск між листами повинен складати 15-30 см.
     Для кріплення покрівельних ма­теріалів до металевої конструкції обрешітки використовують самонарізи по металу зі спеціальною про­кладкою, що гарантує щільність кріп­лення,   
розміром 5,5x25 або 5,5x32. Самонарізи вкручують шурупокрутом з насадкою, що має регулювання швидкості, в найнижчу частину хвилі покрівельного листа.
     Потрібно враховувати, що серед­ні витрати самонарізів для монтажу 1-го м2 металочерепиці складають 6 шт., профнастилу — 5-7 шт., їхня кількість залежить від складності даху та кількості
дахових аксесуарів, а також кроку прогонів і товщини металу. Для кріплення покрівельних матеріалів до дерев'яної обрешітки використовуються самонарізи по де­реву 4,8x35.

 

Завантаження та розвантаження

instr2

Розвантаження повинно викону­ватись за допомогою спеціального обладнання або відповідною кількістю вантажників. Так при довжині
листа 6 м. необхідно залучити до розвантаження 6 вантажників (по три з кожного боку). УВАГА!  Неприпустиме  пе­ресування   листів   по
іншим листам або по землі. Особливу увагу необхідно звернути на розвантаження покрівель­них матеріалів у холодних умовах під час зими і складування його в теплих приміщеннях. Внаслідок різкого перепа­ду температур між листами може конденсуватися вода, що за умови довгострокового складування може призвести до пошкодження покриття.

 

Зберігання та догляд
Покрівельні матеріали при дов­гостроковому зберіганні повинні знаходитись у сухих провітрюваних приміщеннях. Пачки з листами не ре­комендується класти безпосередньо на землю.
Матеріали, що підмокли під час транспортування, або зберігалися у неналежних умовах, необхідно висушити і потім скласти з засто­суванням прокладок (через кожний метр) для забезпечення циркуляції повітря. Усі ці застереження доз­воляють запобігти процесу так зва­ного "запарення" (утворення білого нальоту).

 

УВАГА! Покрівельні матеріали повинні бути змонтовані протягом 6-ти місяців від дати виготовлення. Фірма не несе відповідальності за ушкодження органічного покриття, а також за інші ушкодження матеріалу, що з'явились внаслідок неналежного транспортування, зберігання та монтажу.

 

Обробка
Для різання покрівельного ма­теріалу рекомендуємо використо­вувати спеціальні інструменти. УВАГА! Недопустимо використо­вувати дисковий відрізний інстру­мент типу  «болгарка».  
Абразивні круги спричиняють знищення за­хисного цинкового та полімерного покриття та прискорюють виникнен­ня корозії. Стальні ошурки, що залишились після різання і закручування самонарізів, мають бути усунуті за допо­могою м'якої щітки. Бруд, що з'явився у процесі ро­боти, повинен бути усунений із за­стосуванням нейтральних миючих засобів.

 

instr3

Фарбування

Якщо під час монтажу на поверхні покрівельних матеріалів з'явились подряпини — цинковий  шар  під полімерним   покриттям   запобігає
появі іржі. Ці ушкодження потрібно затонувати фарбою відповідного кольору.

 

instr4